Tjenester

Resco er spesialisert på daglig renhold av store bygg. Spesialiseringen gjør at vi har kostnadseffektive leveranser med stabil kvalitet og høy servicegrad.

Renhold av store bygg

Vi leverer renhold av store bygg til en rekke ulike typer bygg og kunder. Resco har vunnet og beholdt oppdrag fordi vi har kompetente medarbeidere, dokumentert evne til effektiv planlegging og kontinuitet i den løpende oppfølgningen. Dette er kvaliteter kundene verdsetter.

Kontorbygg, enbrukerbygg eller flerbruker bygg, eller frittstående leietaker. Som eksempel har vi i Oslos nye bydel Bjørvika, både enbruker, PWC bygget og flerbruker bygg som Visma bygget. I takt med at kunder og behov endrer seg, har vi også endret oppgavene på et bygg fra å være enbruker bygg til å være flerbruker bygg. Vi kan utvikle tilpassede løsninger som gjør renholdet optimalisert for brukerne på bygget. Dette kan være at alt organiseres gjennom primærleietaker, eier av eiendommen, eller at vi koordinerer direkte mot leietakere.

Vi har også renhold i kvalitetsbevisste kjøpesenter, kombinasjonsbygg, produksjonsbygg, farmasøytiske bygg, renroms-produksjon, skolebygg, eiendomsselskaper, FM selskaper, driftsselskaper, leietakere og eiere direkte.

Hvorfor så spesialiserte?

Gjennom å være spesialisert på renhold store bygg, så har vi definert nøyaktig hva vi skal være gode på. Da oppnår vi den ledende renholdskompetansen.

Dette gjør at vi har få bygg som hver leder har ansvar for, og at våre ledere kjenner kunden og kundens bygg meget godt. Da kan vi minimere tiden kunden bruker på renhold og oppfølging, og oppnå høy kundetilfredshet.

Servicekultur

I Resco kombinerer vi ledende renholds kompetanse med en sterk servicekultur. Vi er til for kunden, og skal gi kunden de forslag som skal til for å optimere kundens serviceønske. Derfor er hele tiden vår ambisjon å utvikle oss og våre leveranser. Når våre kunder opplever endrede forutsetninger og behov, er det vår oppgave å tilpasse og utvikle vår leveranse slik at den støtter kundens virksomhet på en optimal måte.

Serviceløftet

Som kunde i Resco får du vårt serviceløfte.

Oppfølging og ledelse

Kontaktpersonen vil alltid kjenne bygget og kunden godt, og inneha lokal kunnskap om utfordringene på din kontrakt. Og kontaktpersonen har naturligvis all nødvendig kunnskap om renhold og personell. Dette fordi hver kontaktperson ikke har mer enn 10 bygg. Vi skal minimere den tid kunden trenger å bruke på renhold.

Renholdsstab

Det er ikke tilfeldig hvilke renholdere dere får. Vi kjører en grundig rekrutteringsprosess på alle renholdere, og utdanner dem i våre effektive metoder og rutiner. Vi vil også sørge for at alle renholdere får lokal opplæring på oppdraget før de arbeider alene.

Vikarer

Det vil være fravær på renholdere, som følge av sykdom, ferie eller annet. Vi garanterer for oppdekking av fravær og til opplæring av de som vi setter inn i fraværet.

Service

Resco leverer og utvikler tjenestene videre. Det vil oppstå nye eller endrede behov over tid, og vi vil være proaktive og komme med løsningsforslag på behovene til kunden. Vi utdanner også alle våre renholdere til å tenke service i hele leveransen. Dette for at kunden skal få den beste leveransen over tid.

Temporært renhold

I tillegg til daglig renhold, så er det behov for temporært renhold for optimal og varig renholdsstandard. Formålet er å bidra til å skape eller opprettholde en optimal renholdstandard, både estetisk og hygienisk. Dette er arbeid som ikke dekkes av det daglige renholdsprogrammet, men som bør inkluderes i en planlagt årsplan. Årsplanen utarbeides i samarbeid med kunden, og kan enten implementeres som en del av del faste leveransen, eller brukes som et arbeidsdokument for oversikt, planlegging og bestilling.

Normalt kan det komplementære renholdet deles inn i;

Hovedrengjøring

En full hovedrengjøring vil omfatte ned-vask av tak, vegg, rekkverk, karmer, dører, glass og faste installasjoner utvendig. Utføres med lavtrykkssprøyte, mopper og kluter av microfiber, forvasker, nal.

Kan også inkludere rens og polering av møbler samt rensing av stoler, gardiner og rens eller annen behandling av gulv.

Normale frekvenser

  • Toalett/dusj/våtrom 1-2 ganger pr år
  • Minikjøkken/kjøkken/kantinekjøkken 1-2 ganger pr år
  • Kantine, vindfang, resepsjon, trapper, innganger, transportarealer, publikumsområder 1 gang pr år
  • Kontor, møterom innvendige transportarealer hvert 3 år.

Delvis hovedrengjøring kan være vask av kun ventiler, høyt-hengende lamper, og andre spesifikke installasjoner.

Her er frekvensene oppdragsspesifikke, men en til fire ganger årlig er det normale.

Vinduspuss

Vinduspuss eller vindusvask er da våtvask av vinduer med avnaling av glass. Etter-tørke i kanter ved behov, og vask/avtørk av innvendig karmer. Kan også omfatte komplett fasadevask.

Normale frekvenser

  • Utvendig fasadepuss, frekvens avhenger av beliggenhet, Oslo sentrum 4g/år, ellers 1-2 ganger pr år
  • Innvendig fasadepuss, 1-2 ganger pr år – ofte sammen med utvendig puss
  • Innvendig skilleglass – transportsoner i publikumsområder (trapper/heiser) 4-12 ganger pr å
  • Innvendig skilleglass i kontormiljøer, 1 til 2 ganger pr år.

Gulvbehandling

Gulv krever ofte teknisk vedlikehold i tillegg til renhold av estetisk og hygiene årsaker. Behovet varierer ekstremt, etter type gulv, bruk, farge, og materialer som er benyttet.

Tepper
Tepperens omfatter normalt dyprens ved ekstraksjonsmetode – hvor gulvet forsprayes med vannoppløst renholdskjemi. Gulvet børstebehandles, samt renskylles, og vann og skitt suges opp. Her kan vi enten bruke tepperensbil for fullrens av større områder, til mindre tepperensmaskiner og overflatemaskiner. Teppets materiale bidrar også til å bestemme metode og frekvens.

Frekvens blir veldig spesifikt – men et godt naturlig teppe med dyp bust bør rensens årlig for å fjerne skitt, støv, midd etc. Kunstfibertepper med kort bust, og mørke farger kan tas sjeldnere. I transportområder kan behovet for rens være flere ganger pr år.

Parkett
Oljet parkett må renses og påføres olje jevnlig. Gulvet bløtlegges med olje mens det maskin-skures med pads. Dette løser opp og renser ut skitt fra gulvet, samtidig som det tilføres olje. Dette gjentas til gulvet oppnår kombinasjon rent og mettet. Overflødig olje må renses bort. Dette er både teknisk og estetisk vedlikehold.

Frekvens er 2-4 ganger årlig ved mye trafikk på nye gulv, ned til 1 gang årlig ved mettede gulv. Hvis gulvet skal slipes, øker behovet for frekvens på nytt. Sliping vil normalt finne sted om gulvet ikke har hatt tilstrekkelig vedlikehold, eller ved skader – for eksempel hull etter høye hæler på sko.

Lakkert parkett holder normalt lenge uten ny lakk, men kan også ha behov for overflate rens. Da er det en forsiktig pre-spraying av fettløselig kjemi, og en forsiktig maskinell behandling som utføres, med ettertørking. Gulvet kan også behandles med spraypolish for økt glans og et lettoverflate beskyttelse, men de fleste lakktyper klarer seg uten dette.

Frekvens antas 4 ganger årlig i kantine og konferansesenter og 1-2 ganger årlig i kontormiljøer.

Gulvbelegg/andre harde gulv
De fleste gulvbelegg, linoleum og vinylvarianter samt noen typer fliser settes opp med polish når de er nye, og har behov for komplett oppskuring når denne har blitt belastet over lengre tid. Det vil da være nødvendig med en full oppskuring av gulvene. Det kan også være tilstrekkelig med en grundig maskinell rens av skitt, uten å fjerne gammel polish, samt å legge på et topplag med ny polish.

Full oppskuring innebærer fjerning av rest av gammel polish, og reetablering av ny polish. Utlegg av polish fjernende kjemi i skurevann, kraftig maskinell skuring av gulv med grov pad, oppsuging, utlegg av skyllevann, oppsuging, eventuelt gjentas, ettertørking av gulv med mopp, påføring av ny grunner med egnet mopp, samt påføre 2-3 lag med polish med egnet mopp.

Vedlikeholds rens og polishbehandling; utlegg av rensende kjemi i skurevann, maskinell skuring med lys pad, oppsuging av skurevann, utlegg av skyllevann, oppsuging, ettertørk med tørr mopp, utlegg av 1 lag polish med egnet mopp.

Blanking / Sprayrens, high speed polering, utlegg av rensekrem på små flater, maskinell rens med lys pad, etterfølgende utlegg av polishkrem, med kjøring med hurtigroterende maskin med lys pad ( Highspeed polering).