Om Resco

I alle år har Resco hatt ett mål, levere renhold med høy kompetanse og servicegrad til store bygg. Resco renholdsansvarlige utfører og betjener daglig renhold i bygg, med ca 15 000 brukere.

Resco har et knippe mål som vi styrer etter. Langvarige og gode kundeforhold krever at vi anstrenger oss.

Vi skal være det best drevne selskapet i bransjen

Definert gjennom pålitelighet, leveransedyktighet, stabilitet og kompetanse

Vi skal være det «reneste» selskapet

Det betyr tariffavtale, offentlig godkjent, alle har arbeidstillatelser og kontrakter, solid internkontroll.

Vi skal være den beste renholdsbedriften å arbeide for

Definert gjennom best på trygghet, opplæring, ledelse, oppfølging og forutsigbarhet

Suksesskriterier

For å nå målene våre er det kompetanse, organisering, rekruttering og utdanning som teller.

Kvalitetsleverandør

 • Fokus på langsiktig kvalitet fremfor kortsiktig profitt
 • Kalkulerer korrekt tid for effektivt renhold, selger kvalitet og gjennomføringsevne – ikke lavpris
 • Søk etter høy kvalitet så får du effektiv drift, søk etter lav pris så får du lav kvalitet.
 • 1 konsept = 1 vei å følge

Stabilt personale

 • Organisere operasjoner og medarbeidere effektivt
 • Utvikle og utdanne i effektive driftsmetoder
 • Grundige rekrutteringsprosesser
 • Lav turnover (snitt rundt 5 år) vi kan og vil arbeide lenge

Handlingsorienterte

 • Maks 10 bygg pr kundeansvarlig – kundeansvarlig har tid til kunden
 • Forutse utfordringer og planlegge for å unngå disse
 • Alltid tilgjengelig for kundene
 • Løse utfordringer som dukker opp, på aktuell tid

Lavt sykefravær

 • Langtidssnitt på 2,7 prosent betalbart sykefravær
 • Respekt for medarbeidere, arbeid og kunden gir riktig holdninger
 • De beste renholdere på den beste arbeidsplassen
 • Bidra til stabilitet i alle ledd

Ledelsessystemer og sertifikater

Våre kunder stiller høye krav til kvalitet, effektivitet og leveransesikkerhet. Vi innarbeider de ulike krav som kunder stiller til våre ledelsessystemer. Vi har også valgt å Svanemerke hele selskapet, som er den høyeste objektive miljøsertifiseringen som vi kan oppnå. Utover dette oppfyller vi kravene i henhold til relevante autorisasjoner innenfor en rekke viktige tjeneste- og produktområder.

Sertifikater

Offentlig godkjent renholdsbedrift

Kredittverdighet

Historie

Resco AS ble startet i 1992 av gründerne Reidun Blom og Arnulf Scott Hansen. Visjonen var fra starten å levere renhold med høy servicegrad til store bygg. Det første oppdraget var for Ericsson i Olav Brunborgsvei 6 i Asker. Resco leverer fortsatt renhold på det samme bygget. I 2000 kom Knut Blom på eiersiden med 33% og som daglig leder. Fra 2007 er det Knut Blom via Blom Holding AS, som har kjøpt opp hele selskapet.

Siste nyheter

Les alle våre nyheter her.

1. januar - 2017

DEG16

Vi har utvidet vårt samarbeide med Braathen Eiendom i takt med at bygget får nye leietakere. Vi ønsker NorwegianHull Club, View Ledger og Thomspon Reuters velkommen som de siste i bygget, med renhold fra Resco. 

1. oktober - 2016

DEG 16 Braathen Eiendom

Vi har utvidet og forlenget avtalen med Braathen Eiendom i DEG 16. Bygget i Dronning Eufemias gata 16 er et 17000 kvm flerbruks kontorbygg, men meget høy fokus på service og kvalitet. I samarbeid med Braathen Eiendom leverer vi renhold til fellesarealer og leietakere i bygget, men en standard som omtales som First Class renhold. I dette ligger både en omfang og en servicegrad, som besørger topp kvalitet fortløpende i bygget.

1. september - 2016

CSC til Fillipstad

CSC er et ledende IT selskap innen rådgivning, outsourcing og systemintegrasjon. De flytter inn i helt nye lokaler, tilpasset en fremtidsrettet måte å arbeide på. CSC har sammen med CBRE valgt Resco til å forestå renholdet i sine nye lokaler. Dette er Resco første avtale på Filipstad, men vi håper flere følger på.

1. august - 2016

Lovisenberg

Lovisenberg stiftelsen har i dag inngått rammeavtale for hele systemet rundt stiftelsen. Resco har i mange år levert renhold til forskjellige områder lagt under stiftelsen, mens dette har nå blitt samlet til en meget stor og langvarig rammeavtale. Dette omfatter stiftelsens skole og omsorgsområder, i tillegg til kontorvirksomhet. Det er en meget hyggelig bekreftelse på godt levert tjeneste og service leveranse, at vi får til denne avtalen.